Skip to content

Ctrl+Shift+End

  Ctrl+Shift+End, facilitează selecția rapidă a unei zone

  … cuprinde între prima celulă selectată ⇾ ultima celulă ocupată din fila de lucru.

  În imaginea de mai jos:

  1. Selectez B4
  2. Aplic Ctrl +Shift +End

  … și cu o singură comandă am selectat celulele ocupate:

  Imaginea 1

  În imaginea 2 ultima celulă ocupată este I24:

  Imaginea 2

  Dacă voi șterge conținutul I24 de cele mai multe ori Excel va reține că acolo au fost date și o va considera ultima celulă ocupată chiar dacă va fi lipsită de conținut.

  În exemplul din imaginea 3 (mai jos) Ctrl +Shift +End va merge prea departe:

  I24 nu conține nimic (vizibil), este goală. Totuși, acolo se oprește selecția în loc să se oprească în F20:

  Imaginea 3

  Curățarea datelor reziduale

  … Excel a reținut că în I24 au fost date și prin urmare o consideră ultima celulă ocupată. Soluția este să curăț datele reziduale (invizibile):

  Acum Ctrl+Shift+End se oprește unde trebuie, celula F20.

  × Contact