Skip to content

Referințe și Adrese

  Orice celulă dintr-un spreadsheet (Excel, Google Sheets) are o adresă formată din litera coloanei și numărul rândului (A1, B2, etc). Referințele adreselor utilizate în formule pot fi relative, mixte sau absolute. Cu copierea unei formule la dreapta sau în jos (ori la stânga sau în sus) adresele pe care le conține se vor schimba integral, parțial sau deloc. Depinde de tipul de referințe.

  În foarte multe dintre funcțiile Excel se folosesc combinații de referințe absolute, mixte și relative în aceeași formulă. Cunoașterea lor este indispensabilă modelatorilor financiari.

  Referințe Relative

  În exemplul care urmează am copiat formula din D4 la dreapta până în F4 și apoi în jos până în F6. Toate celulele de Inputs (18 în total) participă la calcule, fiecare la rândul ei, odată cu schimbarea rezidenței formulei:

  Prin copiere adresele se adaptează noii poziții a formulei:

  Operatorul $ transformă referințele din relative în absolute:

  $ amplasat și în fața literei coloanei și în fața numărului rândului determină fixarea (absolutizarea) adresei acestora:

  La formulă participă doar cele două celule din Inputs indicate de adresele absolute:

  Referințe mixte – Rândul Absolut

  $ amplasat doar în fața numărului rândului produce fixarea (absolutizarea) acestuia.

  La copierea formulei din D4 numărul rândului rămâne neschimbat (în timp ce litera coloanei se schimbă).

  La formulă participă 6 celule din Inputs: cele două rânduri fixe și cele 3 coloane relative:

  Referințe mixte – Coloana Absolută

  $ amplasat doar în fața literei coloanei produce fixarea (absolutizarea) acesteia. La copierea formulei din D4 litera coloanei rămâne neschimbată:

  La formulă participă 6 celule din Inputs: cele două coloane fixe și cele 3 rânduri relative:

  Aici se încheie postarea.

  × Contact