Sari la conținut

Afișare Meniu Developer

  Dacă nu este deja vizibil meniul Developer se afișează astfel:

  1.   Click pe File, Options și apare meniul de mai jos
  •    click pe ”Customize Ribbon” 
  •   În dreapta check ” Developer”
  •   Click OK (sau Enter), Meniul Developer este acum afișat:

  Butonul Use Relative References este unul de ținut minte!

  Îl vom folosi adesea când înregistrăm macrouri.

  × Contact