Sari la conținut

Combinația Index și Match

  FIșierul cu exemplul de mai jos se află la acest link.

  Combinarea funcțiilor INDEX() și MATCH():

  • elimină constrângerea de primă coloană impusă de funcțiile de lookup
  • returnează rezultate valide pornind de la valori aflate în orice coloană a unei matrice de lookup.

  În exemplul care urmează putem porni de la un ”Lookup Value” aflat în coloana a treia spre a returna o valoare care se găsește în coloana 1 – o operație imposibilă pentru VLOOKUP():

  Combinația Index/Match funcționează astfel:

  MATCH() identifică:

  • numărul rândului pe care se găsește valoarea 0722-945-444;
  • numărul coloanei în care se găsește valoarea Pre + Num

  INDEX() parcurge matricea (B8:E13) și returnează valoarea aflată la intersecția rândului 6 cu coloana 1 (valorile furnizate de MATCH).

  ..

  Utilizarea combinată a funcțiilor INDEX(), MATCH(), demonstrată în exemplul de mai sus, elimină constrângerea de primă coloană funcțiilor de lookup.

  Limitări VLOOKUP() și HLOOKUP():

  Argumentul 1 al funcției (valoarea de căutare) trebuie regăsit în prima coloană (vlookup), sau primul rând (hlookup) din tabelul de lookup;
  Adăugarea de coloane/rânduri noi întrun tabel de lookup existent poduce schimbarea indexului coloanelor / rândurilor: coloana 2 devine coloana 3, sau rândul 2 devine rândul 3 (cu potențialul de a altera rezultatele unor căutări deja formulate);
  Dacă avem valori de lookup similare în prima coloană a tabelului de lookup (cum ar fi două persoane cu același nume pe rânduri diferite) funcția va returna doar valorile aferente celei care apare prima (cel mai sus), pe următoarele le va ignoră;
  Valoarea de lookup (argumentul 1) nu poate avea mai mult de 255 caractere;
  Dacă tabelul de lookup are dimensiuni mari (sute sau mii de înregistrări) durata de procesare crește substanțial.
  × Contact