Skip to content

referinte absolute googlesheets

Referințe și Adrese

    Orice celulă dintr-un spreadsheet are o adresă formată din litera coloanei și numărul rândului (A1, B2, etc). Cu copierea unei formule la dreapta sau în jos (ori la stânga sau în sus) adresele pe care le conține se vor schimba integral, parțial sau deloc. Depinde de tipul de referințe.

    × Contact