Skip to content

shortcuts

Ctrl+Shift+End

    Ctrl + Shift + End, este un shortcut util pentru selecția zonei cuprinse între prima celulă selectată și ultima celulă ocupată din filă. Dacă … merge prea departe … curățăm datele reziduale …

    × Contact